იურიდიული მომსახურეობა
 
97%

მოგება


ჩვენი კომპანიის საქმიანობის სფეროები
ადმინისტრაციული სამართალი

სამეწარმეო და საკორპორაციო სამართალი

სადაზღვევო სამართალი

შრომის სამართალი


საგადასახადო სამართალი

სამშენებლო სამართალი

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

სამოქალაქო სამართალი
რატომ ჩვენ?


პროფესიონალ იურისტთა გუნდი მუდმივად მზად არის, უპასუხოს კლიენტს ყველა შეკითხვაზე მისთვის გასაგებ ენაზე.

აუხსნას და განუმარტოს, განიხილოს იურიდიული მომსახურებისა და სამართლებრივი დავის ყველა ეტაპი.

ვუზრუნველვყოფთ ჩვენი მომხმარებლების მაქსიმალურ კონფიდენციალურობას.

ინდივიდუალური მიდგომითა და სწორად შერჩეული ტაქტიკით ვზოგავთ კლიენტის დროს და ვათავისუფლებთ მას ზედმეტი ფინანსური ხარჯისგან.