ფიზიკური პირებისთვის – Zarndze Law

ფიზიკურ პირებს ვთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას:

ფიზიკურ პირებს ვთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას: ჩვენს კომპანიაში შეგიძლიათ მიიღოთ უფასო იურიდიული კონსულტაცია სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის დარგში. კონსულტაციის მისაღებად უნდა მობრძანდეთ ჩვენს ოფისში რომელიც მუშაობს ორშაბათი-შაბათი 10:00სთ-დან 19:00სთ-მდე. თქვენ უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას გაგიწევენ საქართველოს და ასევე უკრაინის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატები. ჩვენი გუნდის ყველა ადვოკატი ფლობს მინიმუმ ორ საერთაშორისო უცხო ენას. უფასო იურიდიული კონსულტაციის მიღება შეგიძლიათ დროის შეუზღუდავად ქართულ, ინგლისურ, რუსულ და სხვა საერთაშორისო ენებზე. საჭიროების ან/და გადაუდებელ შემთხვევაში შეგიძლიათ მიიღოთ უფასო იურიდიული კონსულტაცია სატელეფონო კავშირის მეშვეობით.

ჩვენი კომპანია მომსახურებას ახორციელებს შეღავათიან ფასად. ჩვენს კლიენტებს შესაძლებლობა აქვთ მომსახურების ღირებულება გადაიხადონ ეტაპობრივად მხარეთა შორის განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად. ჩვენთან თანამშრომლობის დაწყებამდე თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა გადაამოწმოთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მომსახურების ღირებულება, სხვა კომპანიებში და ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ მსგავსი ტარიფები არ აქვს არცერთ იურიდიულ კომპანიას საქართველოს მაშტაბით. ჩვენი მომსახურების შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული რწმუნებულების საფუძველზე, თქვენს ნაცვლად ყველა საჭირო პროცედურას ან/და აქტივობას განვახორციელებთ სრულად ჩვენ. თქვენ არ მოგიწევთ სასამართლოსთან, აღსრულების ბიუროსთან და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობა. ჩვენი კომპანია ხშირად აცხადებს სხვადასხვა სახის ფასდაკლებას იურიდიულ და საადვოკატო მომსახურებებზე. ზ/ა ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს Facebook გვერდზე. მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია საქმის სირთულესა და მოცულობაზე.

ფიზიკურ პირებს ვთავაზობთ შემდეგი სახის საადვოკატო მომსახურებას:

ფიზიკურ პირებს ვთავაზობთ სხვადასხვა სახის იურიდიული დოკუმენტაციის დამზადებას:

 • განქორწინება
 • ალიმენტის დაკისრება
 • მემკვიდრეობის მიღება და
 • მასთან დაკავშირებული დავები
 • სესხთან დაკავშირებული დავები
 • კომპანიის დაფუძნება და
 • რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში
 • უკანონო ხელშეშლის აღკვეთა
 • და ნივთის გამოთხოვა (გამოსახლება)
 • მშობლის უფლების შეზღუდვა
 • მიწის ნაკვეთის პრივატიზაცია
 • ოჯახურ ძალადაბასთან დაკავშირებული საქმეების წარმოება
 • უძრავი ქონების რეგისტრაცია
 • საჯარო რეესტრში შრომითი დავები
 • საქართველოს ბინადრობისა და მოქალაქეობის მიღება
 • სხვადასხვა სახის მიღე-ჩაბარების აქტები
 • წესდება და კომპანიის სხვა სადამფუძნებლო დოკუმნტების დამზადება
 • ანკეტების და განცხადებების შედგენა/შევსება
 • ყველა ტიპის ხელშეკრულება და შეთანხმება
 • ვალის აღიარების ხელწერილები
 • ხელშეკრულებების ანალიზი და ცვლილებების შეტანა
 • სხვადასხვა
parallax background

გჭირდებათ დახმარება?