ფიზიკური პირებისთვის

ფიზიკურ პირებს ვთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას:


• განქორწინება.

• ალიმენტის დაკისრება.

• მემკვიდრეობის მიღება და მასთან დაკავშირებული დავები.

• მშობლის უფლების შეზღუდვა.

• ოჯახურ ძალადაბასთან დაკავშირებული საქმეების წარმოება.

• უძრავი ქონების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში.

• მიწის ნაკვეთის პრივატიზაცია.

• სესხთან დაკავშირებული დავები.

• კომპანიის დაფუძნება და რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში.

• საქართველოს ბინადრობისა და მოქალაქეობის მიღება.

• შრომითი დავები.

• უკანონო ხელშეშლის აღკვეთა და ნივთის გამოთხოვა (გამოსახლება.)

• და სხვა.


ჩვენი კომპანია მომსახურებას ახორციელებს შეღავათიან ფასად. ჩვენს კლიენტებს შესაძლებლობა აქვთ მომსახურების ღირებულება გადაიხადონ ეტაპობრივად მხარეთა შორის განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად.


parallax background

გჭირდებათ დახმარება?