გადაამოწმე დეველოპერი

დაიზღვიეთ თავი და შეამოწმეთ გამყიდველი სამშენებლო-დეველოპერული კომპანია წინასწარ. ჩვენ მოგაწვდით შემდეგ ინფორმაციას გამყიდველი სამშენებლო-დეველოპერული კომპანიის შესახებ:


🔹 გამყიდველი დეველოპერული კომპანიის საქმიანობის ისტორია.

🔹 ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ.

🔹 ინფორმაცია სასამართლოში არსებული დავების შესახებ.

🔹 ინფორმაცია მშენებლობისა და სამშენებლო მასალების ხარისხის შესახებ.

🔹 ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურიდან.

🔹 ინფორმაცია მოვალეთა რეესტრიდან.

🔹 ინფორმაცია არქიტექტურის სამსახურიდან (საპროექტო და სანებართვო დოკუმენტაციის მოპოვების შესახებ)

🔹 წარმომადგენლობა გამყიდველ კომპანიასთან, ნასყიდობის ან/და წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულების დადებისას და საჯარო რეესტრის რეგისტრაციისას.

მომსახურების ღირებულება:

🔖ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი - 300 ლარი

🔖წარმომადგენლობა - +500 ლარი.